top of page

SPELLING

Woorden op de juiste manier schrijven is lastig. Ik onderzoek welke regels beheerst worden en welke niet. Vervolgens worden de spellingregels op verschillende manieren geoefend. Dit kan door middel van werkbladen, spelletjes of het programma Woordenhaai.

Een apart onderdeel is werkwoordspelling. Ook hier onderzoek ik waar de eventuele hiaten zijn. Daarna volgt een behandelplan op maat.

bottom of page