CITO-TRAINING

Deze groepstraining is voor alle leerlingen uit groep 7 en 8 die de Cito, Entreetoets of de Cito Centrale Eindtoets maken. Deze begeleiding is vooral bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met de vraagstelling van de Cito-toets. Misschien is dit net het laatste duwtje in de rug om vol vertrouwen aan de toets te kunnen beginnen. Mocht tijdens de training blijken een onderdeel niet beheerst te worden, dan kunnen we alsnog overgaan tot het geven van bijlessen.

De eerste training start op 7 oktober van 13.15 -14.15 en zal worden vervolgd op 14 en 28 oktober en op 4 en 11 november.  

De tweede training start op 18 november van 13.15- 14.15 en wordt vervolgd op 2, 9 en 16 december.

De derde training start op 6 januari van 13.15- 14.15 en wordt vervolgd op 13, 20, 27 januari en 3 februari. 

De vierde training start op 24 februari van 13.15- 14.15 en wordt vervolgd op 3, 10, 17 en 24 maart.

De vijfde training start op 31 maart van 13.15- 14.15 en wordt vervolgd op 7, 14, 21. 28 april.