top of page

CITO-TRAINING

Deze groepstraining is voor alle leerlingen uit groep 7 en 8 die de Cito, Entreetoets of de Cito Centrale Eindtoets maken. Deze begeleiding is vooral bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met de vraagstelling van de Cito-toets. Misschien is dit net het laatste duwtje in de rug om vol vertrouwen aan de toets te kunnen beginnen. Mocht tijdens de training blijken een onderdeel niet beheerst te worden, dan kunnen we alsnog overgaan tot het geven van bijlessen.

De eerste training start op 23 november van 13.15 - 14.15 en wordt vervolgd op 30 november en 7, 14 en 21 december 2022.

De tweede training start op 15 maart van 13.15 - 14.15 en wordt vervolgd op 22 en 29 maart  en 5 en 12 april 2023.   

bottom of page